LUMBILDMUNTAJXO - DIAPORAMA
Retour au Sommaire


De retour d'un tour du monde (15 juillet 2000 - 15 juin 2002) en auto-stop et différents moyens de transports, Rachel & David ont maintenant un diaporama de leur voyage à vous présenter . Les diapositives relatent leurs aventures et notamment leurs rencontres et elles sont classées par thèmes tels les écoles, les religions, les métiers, leur vie de voyageurs... et bien sûr l'espéranto. Sur ce dernier thème, ils ont essayé de montrer que l'espéranto est vraiment présent dans le monde et qu'il leur a beaucoup apporté.

Post reveno el vojagxo cxirkau la mondo (15-an de julio 2000 - 15-an de junio 2002), petveturile kaj per alia rimedoj, Rachel & David havas nun bildrakonton pri tiu vojagxo por prezenti al vi. La diapozitivoj kiuj rakontas ilian aventuron kaj precipe iliajn renkontojn estas ordigitaj lauteme tiel ke : la lernejoj, la religioj, la profesioj, ilia vivo de vojagxantoj... kaj kompreneble Esperanto. Pri cxi lasta temo, ili provas montri ke Esperanto estas vere cxeestanta en la mondo kaj ke gxi alportis multon al ili.